Protestantse kerken in Alblasserdam

Terug

Diaconie

Contact: diaconie@kerkenpad.nl

NL40 RABO 0149 553 838 – t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Alblasserdam

Het credo van de diaconie is: ‘Helpen waar geen helper is’.

Dit wordt als volgt verwoord in de Kerkorde van de PKN: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

In het beleidsplan van de diaconie zijn kernbegrippen in het diaconaat, taken van een diaken, diaconale aandachtgebieden en doelstellingen nader omschreven.

Beleidsplan

Postadres: Diaconie Protestantse Gemeente Alblasserdam, Postbus 142, 2950 AC Alblasserdam