Protestantse kerken in Alblasserdam

Terug

Diaconie

Contact: diaconie@kerkenpad.nl

NL06 INGB 0000 350 567 - t.n.v. Diaconie der Herv. Gemeente
NL40 RABO 0149 553 838 – t.n.v. Diaconie der Herv. Gemeente

Het credo van de diaconie is: ‘Helpen waar geen helper is’.

Dit wordt als volgt verwoord in de Kerkorde van de PKN: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

In het beleidsplan van de diaconie zijn kernbegrippen in het diaconaat, taken van een diaken, diaconale aandachtgebieden en doelstellingen nader omschreven.

Beleidsplan

Drukkerij

De drie wijken van de Hervormde Gemeente Alblasserdam hebben de beschikking over een eigen drukkerij, die onder verantwoordelijkheid van de diaconie valt. Deze is gevestigd in de Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75,  en op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 09.30-12.00 uur.

Het drukwerk van de drie wijken wordt zoveel mogelijk intern verzorgd. Te denken valt o.a. aan jaargids, brochure kerkbalans, Diakonia (eigen uitgave), nieuwsbrieven, folders voor acties, trouw- en rouwliturgieën. Daarnaast wordt er voor verenigingen drukwerk verricht tegen kostendekkende tarieven. Particulieren kunnen voor “klein” drukwerk en kopieerwerk ook bij de drukkerij terecht.